Om klubben

Juniorklubbens formål et at skabe gode rammer for vore unge spillere i alderen 6-18 år.

Det betyder at:

  • Tage godt imod nye medlemmer.
  • Lære de unge mennesker de mange regler, der er på en golfbane.
  • Lære dem de mange skrevne og uskrevne regler, der er i Brønderslev Golf Klub.
  • Forsøge at gøre dem til gode golfspillere.
  • Give spillerne udfordringer på de forskellige niveauer, de er på.
  • Lave sociale arrangementer på tværs af alder, køn og spilleniveau.
  • Spillerne skal ud at prøve kræfter med spillere fra andre klubber svarende til deres niveau.

Hvis du ønsker at starte på golf, så send en mail med: navn, adresse, postnr., by, alder, mailadr. til Søren Frost på soeren.frost1@skolekom.dk

-->