Banegodkendelse

Prøver til banegodkendelse for juniorer i Brønderslev Golfklub

Lange slag: 6 ud af 10 slag skal komme i luften og forbi 50 m mærket og skal forblive i zonen mellem flagene.

Indspil: Fra 25 m fra green skal 6 ud af 10 bolde spilles på green.

Bunker: 6 ud af 10 bolde skal spilles op af bunker og blive på green.

Putning: 9 huller på putninggreen skal gennemføres på max. 21 slag.

Scorekort: Der skal aflægges en prøve i udfyldning af scorekort.

Lille bane: Man skal spille sit HCP fra 72 til under 54 på hvid sløjfe. Dokumenters ved korrekt udfyldte scorekort, med underskrift af spiller og godkendt markør.

Regelprøve: Der skal bestås en praktisk prøve i god opførsel og færdsel på banen samt et tilfredsstillende kendskab til nødvendige golfregler.

Stor bane: Man skal spille sit HCP fra 72 til under 54 på gul sløjfe. Dokumenteres ved korrekt udfyldte scorekort med underskrift af spiller og godkendt markør med min. 2 års erfaring. Dette kan først foregå efter godkendt HCP på hvid og når alle de tekniske prøver er bestået.

Endelig godkendelse: Alle ovenstående prøver skal være bestået, og afslutningsvis skal der ved en praktisk prøve på gul eller hvid sløjfe demonstreres, at man har forstået at kunne færdes fornuftigt på en golfbane.

Ikke godkendte spillere: Spillere, som ikke har banegodkendelse, må ikke færdes på rød, blå eller gul sløjfe, hverken alene eller sammen med anden godkendt spiller. Dog må spillere, som har bestået lille bane, gå på gul sløjfe med en godkendt spiller med min. 2 års erfaring for at klare kravene til stor bane. Spil på den gule sløjfe må kun ske mandag og onsdag efter kl. 18.00, lørdag og søndag efter kl. 16.00 og i forbindelse med arrangementer afholdt af juniorudvalget. HUSK! Der skal være tilladelse fra udvalget på det hvide medlemskort, før dette er lovligt.

Godkendelsesudvalg: Der nedsættes et godkendelsesudvalg, som er garant for at spillerne besidder de fornødne kundskaber til, at de kan slippes løs på egen hånd. Udvalget sparrer med klubbens regeludvalg. Der kan kun aflægges prøver på bestemte datoer i løbet af sæsonen.

-->